Hoe kan ik verstuurde herinneringen inzien?

Hoe kan ik verstuurde herinneringen inzien?

Het voorkomen dat ouders niet tijdig hun factuur betalen. Om de betaling binnen te krijgen kun je via Bitcare een betalingsherinnering sturen. Deze helpfile laat zien hoe je de verstuurde betalingsherinnering zelf nog eens kunt bekijken.

Als je nog geen betalingsherinneringen via Bitcare stuurt kun je in deze helpfile zien hoe je dit in kunt stellen.

Stap 1
Navigeer vanaf de startpagina naar 'Financieel' op organisatie niveau of op kind niveau. Wanneer je het specifiek voor één kind in wil zien kun je naar 'Financieel' op kind niveau.

Stap 2
Klik op het factuurnummer waarvoor je een herinnering hebt verstuurd.


Stap 3
Nadat je de factuur hebt geopend kun je bovenin de factuur verschillende opties aan-klikken. Hier klik je op 'Herinneringen'.

Stap 4
Vervolgens zie je hoeveel herinneringen je hebt gestuurd en wanneer deze verstuurd zijn. Wanneer je op de blauwe tekst drukt opent het document met de inhoud van de herinnering.


  • Related Articles

  • Financieel rapport: 'Factuur - details'

   Binnen het rapport 'Factuur - details' worden de details getoond van verschillende facturen tegelijk. Hierdoor is het niet nodig om iedere factuur apart te openen om de details van meerdere facturen tegelijk te kunnen bekijken.  Financieel rapport: ...
  • Kan ik een (foute) factuur verwijderen?

   In Bitcare kan je alleen concept facturen verwijderen. Facturen met een andere status kan je niet verwijderen. Zit er een fout in de factuur dan dien je een correctie- of creditfactuur aan te maken. Als je een foutieve factuur hebt aangemaakt dien je ...
  • Hoe mail ik achterstallige facturen (herinneringen) naar ouders?

   Achterstallige facturen kunnen verstuurd worden naar de ouder die de factuur heeft ontvangen. Dit is vaak de contract verantwoordelijke ouder, tenzij deze onlangs gewijzigd is. Je kunt zelf de e-mailtekst schrijven in een zogenaamd ‘sjabloon’. Meer ...
  • Hoe heropen je een factuur?

   Het kan voorkomen dat je in Bitcare een factuur per ongeluk op de status 'Betaald' hebt gezet. Ook kan het zijn dat je facturen hebt geïncasseerd en op 'Betaald' hebt gezet maar deze worden gestorneerd door de bank. In deze helpfile leggen wij stap ...
  • Financieel controle rapport: 'Factuur - controlelijst'

   Let op: je kunt dit rapport alleen gebruiken indien je een vast maandbedrag een maand vooruit factureert en achteraf de extra uren van een maand terug.  Voor klanten die vooruit een maandbedrag factureren (bijvoorbeeld maart) en achteraf de ...