Informatie over respijtdagen voor IKT kinderen (België)

Informatie over respijtdagen en ongerechtvaardigd afwezigheid voor IKT kinderen (België)

Onderstaand vind je informatie over respijtdagen voor IKT knderen binnen Bitcare. 

 • Enkel kinderen met een 'IKT contract' hebben respijtdagen binnen Bitcare.
 • Respijtdagen worden per kalenderjaar berekend.
 • Het aantal respijtdagen is gebaseerd op vijf volle dagen opvang per week en het minimum aantal is 18 vastgesteld door Kind & Gezin. Als je in de planning van het kind aangeeft dat een kind bijvoorbeeld 2.5 dagen per week komt, worden de respijtdagen automatisch herberekend en zal het kind 9 respijtdagen krijgen. 
 • Bitcare rondt de respijtdagen af in het voordeel van het kind en op halve dagen. Als na berekening blijkt dat het kind bijvoorbeeld recht heeft op 3.3 respijtdagen, wordt dit automatisch afgerond op 3.5 respijtdagen. 
 • Als je een kind niet in- en uitklokt via de iPad of website, worden deze dagen automatisch afgetrokken van de respijtdagen bij aanmaak van de eerstvolgende factuur. In het geval van minder dan 5 uur afwezig, dan wordt er een halve respijtdag afgetrokken.
 • Het tegoed aan respijtdagen kunnen ouders vinden op de factuur. 
 • U kunt extra respijtdagen of respijtdagen in mindering brengen bij de kindjes wanneer dit nodig is.
 • Respijtdagen worden voor een nieuw jaar automatisch berekend.
Het aantal respijtdagen kun je instellen op https://app.bitcare.com/ in de Instellingen van de locatie, onder het kopje Prijzen.


Als je voor een bepaald kind een uitzondering maakt in het aantal respijtdagen, kun je dit in het contract van het kind aanpassen onder het kopje Details, door op het potloodje te klikken. Ook kun je hier extra respijtdagen of respijtdagen in mindering brengen door een negatief aantal respijtdagen voor 'Extra respijtdagen' in te voeren (bijvoorbeeld -3).
Stel de prijs in van ongerechtvaardigde afwezigheid

Als de respijtdagen van een kind op zijn en je meldt het kind ziek of afwezig, dan wordt automatisch de prijs voor ongerechtvaardigde afwezigheid in rekening gebracht. De prijs voor ongerechtvaardigde afwezigheid prijs moet je instellen in de instellingen van de locatie, onder het kopje Prijzen bij ‘Prijs onger. afw.’. Er zijn 3 opties:

 1. Je kiest één bedrag dat voor alle kindjes geldt bij ongerechtvaardigde afwezigheid. Bijvoorbeeld €34,64. Stel dit op de volgende manier in: het veld ‘Boete bedrag’ en bij ‘Maximale bedrag’ voer je €34,64 in. 
 2. Je brengt de normale dagprijs in rekening. Stel dit op de volgende manier in: het veld ‘Boete bedrag’ vul je 0 in en bij ‘Maximale bedrag’ voer je €34,64 in.
 3. Je brengt de dagprijs in rekening met een boete, waarbij de dagprijs en de boete samen maximaal €34,64 zijn. Dit maximum bedrag is bepaald door Kind&Gezin. Je kunt zelf het maximumbedrag aanpassen naar beneden indien gewenst. Stel dit op de volgende manier in: het veld ‘Boete bedrag’ vul je de gewenste boete in (bv €10) en bij ‘Maximale bedrag’ voer je het gewenste maximumbedrag in (bv €34,64).
Bij ‘Prijs onger. afw.’ in het veld ‘Bedrag boete’ voert u het bedrag van de boete in. Deze boete wordt direct voor alle kinderen toegepast van deze opvanglocatie.
Toegestaan afwezig
Voor Belgische klanten met IKT is er de knop ‘Toegestaan afwezig. Dit houdt in dat de ouder niet hoeft te betalen, geen boete krijgt en het saldo van respijtdagen onveranderd blijft. Dit wordt vooral gebruikt bij kinderen die langdurig ziek zijn en waarbij het niet wenselijk is dat alle respijtdagen afgetrokken worden. Voor meer informatie hierover klik hierIn het profiel van het kind in het jaaroverzicht kun je zien hoeveel respijtdagen het kindje heeft voor dit jaar en hoeveel er zijn verbruikt. Hiervoor volg je de volgende stappen:

Stap 1

Je logt in op app.bitcare.com of als je al ingelogd bent klik je op 'Start'.

Stap 2

Je klikt op de knop 'Kinderen'.

Stap 3

Je klikt op de naam van het kindje.

Stap 4

Aan de linkerkant klik je op het tabblad


Stap 5

Hier zie je een 'jJaaroverzicht' van het kindje. Onderaan zie je hoeveel respijtdagen het kindje voor dit jaar heeft en daaronder hoeveel respijtdagen het kindje heeft verbruikt. Let op: het aantal verbruikte respijtdagen wordt weergegeven tot vandaag. Dus respijtdagen in de toekomst worden hierin niet meegenomen, omdat deze nog kunnen wijzigen.
  • Related Articles

  • Geen respijtdagen aftrek door middel van 'Toegestaan afwezig' (IKT kinderen)

   Voor Belgische klanten met IKT is er de knop ‘Toegestaan afwezig. Dit houdt in dat de ouder niet hoeft te betalen, geen boete krijgt en het saldo van respijtdagen onveranderd blijft.  Stap 1 ‘Toegestaan afwezig’ is uitzonderlijk en kan daarom alleen ...
  • Omschakeling Vrije Prijs naar IKT

   Steeds meer kinderdagverblijven gaan over van Vrije Prijs naar IKT. In deze help file leggen wij precies uit wat jij moet weten over de verandering naar IKT en welke acties je moet ondernemen. Neem contact op met Bitcare De eerste stap is om contact ...
  • Bitcare: alles voor ouders

   In dit document vind je alle handige zaken met betrekking tot de introductie van Bitcare bij ouders. Je kunt deze teksten naar eigen wensen aanpassen. Na het doorlezen van dit document ben je helemaal klaar om de ouders optimaal te informeren en ...
  • Bijwerken kindcode en tarief voor IKT kinderen

   Een kindcode en tarief van een IKT kind kunnen veranderen. Bijvoorbeeld bij een jaarovergang, waarbij ouders begin december een nieuw attest krijgen van Kind & Gezin, met daarbij de geïndexeerde kindcodes en tarieven voor het nieuwe jaar. Zorg ervoor ...
  • IKT-mix binnen Bitcare

   Vanaf 2020 kan je als organisator werken met het systeem van IKT-mix. Onder ‘IKT-mix’ verstaan we het aanbieden van plaatsen aan inkomenstarief én plaatsen met vrije prijs binnen één en dezelfde locatie. Onderstaand vind je een voorbeeld van hoe deze ...