Kan er een drempel worden ingesteld voor minimale afname bij een flexibel contract?

Kan er een drempel worden ingesteld voor minimale afname bij een flexibel contract?

Er kan een drempel ingesteld worden voor een x-aantal uren per maand waar de ouder een vooruitbetaling voor betaald. Voor het instellen van deze vooruitbetaling voor een x-aantal flexibele uren, verwijzen wij je graag naar de volgende helpfile: Vooruitbetaling voor flexibele contracten