Kan er een drempel worden ingesteld voor minimale afname bij een flexibel contract?

Kan er een drempel worden ingesteld voor minimale afname bij een flexibel contract?

Ja, dat kan met Bitcare. Er kan een drempel ingesteld worden voor een x-aantal uren per maand waar de ouder een vooruitbetaling voor betaald. Dit zodat de ouder wel een vast maandbedrag betaalt, maar zelf alles kan inplannen.

Voor het instellen van deze vooruitbetaling voor een x-aantal flexibele uren, verwijzen wij je graag naar de volgende helpfile: Vooruitbetaling voor flexibele contracten