Wat is het verschil tussen een geplande en een gerealiseerde prijs?

Wat is het verschil tussen een geplande en een gerealiseerde prijs?

De prijs die je invoert kan een geplande of gerealiseerde prijs zijn. Facturen worden opgemaakt op basis van deze prijs.

Een geplande prijs is gebaseerd op basis van de planning. Deze prijs wordt vaak gebruikt bij een vast maandbedrag en bij kinderen met een vaste planning. De ouder betaalt voor de dagen dat het kindje ingepland is, ongeacht of het kindje wel of niet komt. Ziekte en verlof worden dus ook in rekening gebracht.

Een gerealiseerde prijs is gebaseerd op de gerealiseerde uren, oftewel de daadwerkelijke aanwezigheid van de kinderen. Deze prijs wordt vaak gebruikt bij kinderen met een flexibel contract, maar kan zeker ook gebruikt bij een vast contract. De ouder betaalt voor de dagen of tijden dat het kindje in- en uitgecheckt wordt.
In deze helpfile kun je lezen hoe je een prijs kunt invoeren bij een kind: Hoe voeg ik een prijs toe bij een kind?