Wat zie je in de Ouder App bij het 'Jaaroverzicht'?

Wat zie je in de Ouder App bij het 'Jaaroverzicht'?

Bij het 'Jaaroverzicht' van het kind kan je de verschillende geregistreerde uren in het jaar terugvinden. Het 'Jaaroverzicht' staat in de Ouder app onderaan zoals in de onderstaande afbeelding:Als je hier vervolgens op klikt, krijg je het volgende overzicht:  1. 'Flexibele uren' zijn de geregistreerde flexibele uren. Dit kan worden gebruikt als jouw kind een flexibel contract heeft. De opvang bepaalt of dit zo is. 
  2. 'Extra Planning' zijn de extra uren die je kind is gekomen buiten het vaste rooster om. 
  3. 'Credit Planning' is een optie die kan worden gelicht door de opvang, dit wordt dus bepaald door de opvang zelf. Credit uren zijn de uren waarvoor je als ouder hebt betaald, maar je kind niet is gekomen en die je mag inhalen. Voor een verdere uitleg over credit planning, zie deze helpfile: Credit Planning Ouders
  4. 'Bonus Planning' zijn de kosteloze uren voor het kind, zoals een 'wendag'. Hier hoef je als ouder dus niet voor te betalen. 
  5. 'Ruildag' laat de gerealiseerde ruildagen zien, dus hoeveel dagen/ uren daadwerkelijk zijn geruild.
  6. Het aantal 'Verlof' laat zien hoeveel uren je kind op verlof is gezet. Dit laat dus zien welke dagen je voor je kind in een jaar als 'Verlof' hebt geregistreerd. Let op: het gaat dus niet om uren die je kan ruilen, het laat alleen zien hoeveel jij, als ouder, je kind op verlof hebt gezet in het jaar. Bij sommige kinderopvangorganisaties is het wel mogelijk ziektes of verlofdagen te ruilen, dit is echter iets wat de kinderopvang zelf bepaald. 
  7. 'Credit uren' is het saldo credit uren wat je nog kan gebruiken. De opvang bepaalt of je met credit uren werkt.
  8. 'Ongerechtvaardigde afwezigheid' zijn het aantal uren waarbij de ouder het kind niet heeft afgemeld, maar het kind wel afwezig was. 
  9. 'Open verzoeken' zijn de uren die je als ouder hebt aangevraagd maar nog niet zijn geaccepteerd of afgewezen.
Wij wensen je veel plezier met de Bitcare Ouder App.