Hoe stel ik in dat ouders flexibele dagen, extra dagen of ruildagen kunnen aanvragen via de Ouder app?

Hoe stel ik in dat ouders flexibele dagen, extra dagen of ruildagen kunnen aanvragen via de Ouder app?

Ouders vragen om flexibiliteit en de kinderopvang speelt hier op in. Het is daarom mogelijk dat ouders zelf flexibele-, extra- of ruildagen aanvragen via de Ouder app waarna je deze kan goed- of afkeuren. Je hoeft deze dagen dus niet meer zelf in te voeren, dit kan je een hoop tijd besparen. Om te activeren dat ouders zelf flexibele-, extra- of ruildagen aan kunnen vragen, moet je een aantal stappen doorlopen.


Instellen dat ouders flexibele dagen, extra dagen of ruildagen kunnen aanvragen via de Ouder app

Stap 1
Klik op 'Start' en vervolgens op de knop 'Instellingen'.

Stap 2
In het menu aan de linkerkant zie je 'Locaties'. Klik onder 'Locaties' op de locatie waarvoor je wilt instellen dat ouders flexibele dagen of extra dagen kunnen aanvragen.

Stap 3
Klik op het kopje 'Planning':

Stap 4
Vink de volgende opties aan indien gewenst: 
  1. Toestaan dat ouders flex planning aanvragen (alleen voor flex contracten)
  2. Toestaan dat ouders extra uren aanvragen
  3. Toestaan dat ouders ruildagen aanvragen 
  4. Toestaan dat ouder credit uren aanvragen


Stap 5
Klik op 'Bewaar'.


Instellen welke medewerkers (rol) flexibele dagen mag goed- en afkeuren aangevraagd door ouders

Stap 1
Klik op 'Start' en vervolgens op de knop 'Instellingen'.

Stap 2
Je bent nu in de 'Algemene Instellingen'. Klik op het tabblad 'Verlof en verzuim':

Stap 3
Bij flexibele-, extra-, credit- of ruildagen kun je de rol selecteren die de verzoeken mag goedkeuren. Je kunt 1 rol selecteren. De rol die je kiest is afhankelijk van de rol die de medewerker heeft binnen de organisatie.
Let op: Na het selecteren kan iedereen met die rol de verzoeken goed- en afkeuren via de website.

Selecteer de juiste rol en klik op 'Bewaar'.


De werknemers met de betreffende rol zullen een melding krijgen dat er een verzoek is ingediend door ouders.


Tip: Voor een uitleg over het goed/afkeuren van deze verzoeken bekijk je de volgende helpfile: Verzoeken goed/afkeuren