8 tips voor correcte kindadministratie (België)

2024 komt eraan: 8 tips voor correcte kindadministratie (België)

We informeren je graag over een aantal administratieve zaken die gaan spelen aan het einde van dit jaar en bij het begin van 2024. We raden je aan om alle punten goed door te nemen en actie te ondernemen bij de zaken die voor jouw kinderopvang van toepassing zijn. 

1. Fiscaal attesten
Begin 2024 dien je de fiscaal attesten over 2023 te verstrekken aan de ouders. 
Wat waren de wetswijzigingen ook alweer?

Begin 2024 komen wij hierop terug en geven wij een webinar over de aanmaak van de fiscaal attesten.

2. Actie voor jou → RRNR kind + ouders opvragen
Ouders kunnen met de nieuwste versie van de Bitcare Ouder App de RRNR's van hun kind en zichzelf (ouders) doorgeven. Deze heb jij verplicht nodig voor de fiscaal attesten. Informeer jouw ouders en start direct met opvragen. Ook voor het jaar 2024 (attest over 2023) geldt de 95% regel niet en kan je met minder Rijksregisternummers ook het bestand doorsturen naar de FOD Financiën.

3. Zet betaalde facturen op 'betaald'
Enkel facturen met de status 'betaald' gaan mee op het fiscaal attest. 
Heeft een factuur een betaaldatum in 2024 (bv 5 januari 2024), dan zal deze niet meegenomen worden op het fiscaal attest van 2023. Omdat de betaaldatum in 2024 zal deze factuur meegenomen worden op het fiscaal attest van 2024.

4. Prijsverhoging Vrije Prijs
Mocht je in het nieuwe jaar een nieuwe dag- of maandprijs gaan hanteren, dan pas je dit per kind aan. 
Dit gaat als volgt: ga naar het kind  'Contracten'  'Prijzen'  klik op het potlood → kies voor 'Wijzig de prijs vanaf een bepaalde datum' → pas de prijs aan.

5. Nieuwe kindcodes en tarieven voor 2024 (IKT)
Vlak voor het nieuwe jaar krijgen ouders een nieuw attest van Kind & Gezin met daarbij de geïndexeerde kindcodes. Met de IKG Webservice Service kun je automatisch deze nieuwe kindcodes en tarieven van de IKT kinderen bijwerken naar de meest recente gegevens van de IKG-databank van Kind & Gezin. 

6. IKT-mix
Als organisator kun je werken met het systeem van ‘IKT-mix’. Onder ‘IKT-mix’ verstaan we het aanbieden van plaatsen aan inkomenstarief én plaatsen met vrije prijs binnen één en dezelfde locatie. Mocht je dit gaan aanbieden, dan is dat geen probleem binnen Bitcare. Voor meer informatie over de IKT-mix in Bitcare:  

7. Respijtdagen
In het nieuwe jaar zullen bij IKT kinderdagverblijven de kinderen op de opvang nieuwe respijtdagen toegekend krijgen. Jij hoeft hier verder niks voor te doen. In Bitcare worden de respijtdagen automatisch opnieuw berekend. Dit betekent dat de kinderen in 2024 van start gaan met een nieuw saldo.

8. Minimale en maximale dagprijs
De minimale (halve) dagprijs van 1,97 euro en maximale dagprijs van 34,64 euro voor 2024 voor IKT kinderdagverblijven zijn inmiddels bekend. Wij zullen deze automatisch aanpassen voor het nieuwe jaar, mits je de oude tarieven van 2023 hanteert in de instellingen.

  • Related Articles

  • Minimale en maximale dagprijs instellen voor IKT kinderen

   Wanneer je een ander minimaal of maximaal tarief hanteert dan Kind en Gezin, dan kun je dit als volgt instellen: Stap 1 Klik linksboven op 'Start' en vervolgens op de knop 'Instellingen'. Stap 2 Klik op de desbetreffende locatie. Stap 3 Klik op ...
  • 2024 komt eraan: 6 tips voor een correcte kindadministratie

   Aan het eind van het jaar en bij de start van 2024 zijn er diverse zaken waar je op moet letten op het gebied van de kindadministratie. We raden je daarom aan om onderstaande informatie goed door te nemen en actie te ondernemen bij de zaken die voor ...
  • Informatie over respijtdagen en ongerechtvaardigd afwezigheid voor IKT kinderen (België)

   Onderstaand vind je informatie over respijtdagen voor IKT knderen binnen Bitcare. Enkel kinderen met een 'IKT contract' hebben respijtdagen binnen Bitcare. Respijtdagen worden per kalenderjaar berekend. Het aantal respijtdagen is gebaseerd op vijf ...
  • IKT-mix binnen Bitcare

   Vanaf 2020 kan je als organisator werken met het systeem van IKT-mix. Onder ‘IKT-mix’ verstaan we het aanbieden van plaatsen aan inkomenstarief én plaatsen met vrije prijs binnen één en dezelfde locatie. Onderstaand vind je een voorbeeld van hoe deze ...
  • Bijwerken kindcode en tarief voor IKT kinderen

   Een kindcode en tarief van een IKT kind kunnen veranderen. Bijvoorbeeld bij een jaarovergang, waarbij ouders begin december een nieuw attest krijgen van Kind & Gezin, met daarbij de geïndexeerde kindcodes en tarieven voor het nieuwe jaar. Zorg ervoor ...